Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læringsmiljø

Eleverne undervises i mindre grupper. Til hver gruppe er knyttet 3 - 4 lærere/pædagoger. Hver elev har en kontaktperson, som følger dem i skoleforløbet. Kontaktpersonen yder i samarbejde med skolens UU-vejleder, hjælp og vejledning til valg af skole/uddannelse efter tiden på Kirkemosegaard. Vi arbejder ud fra en ressource– og relations orienteret tænkning, med individuel tilgang til den enkelte elev.

Medarbejderstaben består af 11 lærere, heraf en fuldtids læsevejleder, 7 pædagoger, 1 pædagogisk medhjælper, en skoleleder, en pædagogisk leder, en sekretær samt en husassistent – alle med stor viden og erfaring inden for specialskoleområdet. Der er desuden tilknyttet PPR psykolog, specialpædagogisk konsulent, logopæd (tale/hører lærer) og fysioterapeut.

Skolen er et skoletilbud med et udvidet forældresamarbejde, hvor der lægges vægt på respektfuld gensidighed i samarbejdet til gavn for den enkelte elev.

Skolens mål er gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats – at udvikle eleven til at fungere bedst muligt følelsesmæssigt, kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt og at opnå det bedst mulige skolefaglige niveau. På den måde sikres eleven mulighed for på sigt, at være selvhjulpen og kunne klare sig selv i voksen tilværelsen.

Delmålene er:

  • At give eleven et positivt selvbillede via positive relationer. 
  • At støtte eleven i at indgå i fællesskaber via et rummeligt og tryghedsskabende miljø. 
  • Arbejde ud fra et helhedssyn, hvori læring og trivsel går hånd i hånd. 
  • At elevens tid på skolen præges af positive, udfordrende og sjove oplevelser. 
  • At støtte forældre i at handle afstemt i forhold til barnets reaktioner. 
  • At skolens medarbejderstab er dynamisk og i stadig udvikling.