Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Sygdom og fravær

Vejledning til forældres sygemelding af barn samt om ansøgning om ekstraordinær frihed til fravær   (Videovejledning til sygemelding af dit barn)

 

Hvis dit barn er syg og ikke skal i skole

Du skal sygemelde dit barn, hvis dit barn er fraværende på grund af sygdom:

 • Du skal, samme dag som dit barn er sygemeldt, gå ind på FRAVÆR - FORÆLDREINDBERETNING i Aula
 • Her sygemelder du dit barn som vist i vejledningen på næste side
 • Du skal sygemelde hver dag, dit barn er syg og fraværende fra skole
 • Du kan efter kl. 18 sygemelde dit barn til den efterfølgende dag
 • Hvis du ikke er i stand til at indmelde sygefraværet på den aktuelle dag via Aula, kan du på vejledningen om sygemelding læse, hvilke andre muligheder du har.

Hvis dit barn skal til lægeundersøgelse eller lignende
Du skal meddele skolen, i hvilket tidsrum dit barn har brug for at være fraværende for at gå til lægeunder- søgelse eller lignende:

Du skal, straks du kender tidspunktet for undersøgelsen, skrive en besked i Aula om tidspunktet og fravær til dit barns klasselærer.

Hvis du ønsker, at dit barn skal være fraværende fra skole på grund af familiebegi- venheder eller lignende
Du skal ansøge skolelederen om ekstraordinær frihed til fravær fra undervisningen:

 • Du skal sende en besked i Aula til skolelederen, hvor du angiver anledningen til, at du søger om eks- traordinær frihed til fravær for dit barn og perioden for det samlede fravær (husk at angive dit barns navn og klasse)
 • ​​​​​​​Hvis skolen giver dit barn ekstraordinært fri til at være fraværende, vil du modtage en bekræftelse fra skolen, og fraværet vil blive registreret som lovligt.
 • Du skal huske at sende ansøgningen om tilladelse, inden dit barn er fraværende.

  Ulovligt fravær
  Hvis dit barn er fraværende fra undervisningen, uden at fraværet er anmeldt til skolen af ovennævnte grunde, vil fraværet blive registreret som ulovligt.

  Skolen registrerer dit barns tilstedeværelse eller fravær i skolen

  Dit barns tilstedeværelse ved undervisningen i skolen vil blive registreret hver dag. Hvis dit barn er fravæ- rende, og der ikke er blevet givet besked om fraværet som beskrevet ovenfor, vil du modtage en sms om fraværet, forudsat at du har opgivet nummer på din mobiltelefon til skolen. Fraværet vil blive registreret som ulovligt fravær, med mindre der er tale om sygefravær eller tilsvarende, som endnu ikke er blevet ind- meldt til skolen – se ovenfor hvordan du gør.

  Fra 0. – 6. klassetrin vil registrering af tilstedeværelse eller fravær ske hver morgen.
  ​​​​​​​Fra 7. – 9. klassetrin vil der ske registrering i hver lektion.

  Hvis dit barn har haft ulovligt fravær på 10 % i et kvartal, vil du blive kontaktet af skolen med besked om, at det kan have økonomiske konsekvenser, hvis det ulovlige fravær når 15 % (læs nærmere i skrivelsen, du har modtaget fra kommunen).